مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان اذربایجانغربی به میزبانی ماکو

7

ارسال شده در تاریخ : ۷ خرداد, ۱۳۹۱

دسته بندی : اخبار


مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان اذربایجانغربی به میزبانی ماکو

مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان اذربایجانغربی (انتخابی تیم منتخب استان)به میزبانی شهرستان ماکو در مورخه ۲۹-۹۱/۲/۲۸با شرکت ۱۳شهرستان با حضور ۱۲۴ورزشکار در رده سنی نوجوانان،جوانان ،بزرگسالان وپیشکسوتان رورده سنی برتر وارشدی در دو گروه چپ دست وراست دست با شکوه هر چه تمامتر وبا همکاری اداره ورزش وامور جوانان  شهرستان ماکو وهیئت بدنسازی وپرورش اندام ماکو وبا حضور ریاست محترم هئیت بدنسازی وپرورش اندام استان حاج خیراله نارنجی  ودبیر محترم آقای مقصود اسماعیل زاده وداور بین المللی حاج وحید آقا پور وهیئت همراه در سالن شهید حسن محرم زاده برگزار گردید .مسابقات مچ اندازی به میزبانی ماکو

ثبت نام و وزن کشی مسابقات در مورخه ۹۱/۲/۲۸ از ساعت ۱۵شروع ودر ساعت ۲۱به پایان رسید شروع مسابقات از ساعت ۹صبح مورخه۹۱/۲/۲۹در سالن شهید حسن محرم زاده شروع ودر ساعت۱۴برای صرف نهار تعطیل ودر ساعت ۱۵ادامه مسابقات شروع ودر ساعت ۲۳ با مشخص شدن نفرات وتیمهای برتر به پایان رسیدکسب مقام قهرمانی چپ دستها توسط هئیت ماکو

در رده سنی بزرگسالان چپ دستها

۱-تیم ذوالفقار  شهرستان شوط با کسب ۲۱امتیاز اول

۲-تیم هیئت بدنسازی  شهرستان ماکوبا کسب ۱۸ امتیاز دوم

۳- تیم سردشت  شهرستان سردشت با کسب ۱۶ امتیاز سوم

مقام قهرمانی راست دستها توسط هیئت ماک

**در رده سنی بزرگسالان راست دستها

۱-تیم ذوالفقار شهرستان  شوط با کسب ۳۰امتیاز اول

۲- تیم هئیت بدنسازی شهرستان ماکو با ۲۶امتیاز دوم

۳- تیم سردشت از شهرستان سردشت با ۱۳ امتیاز سوم

مسابقات مچ اندازی ماکو

لازم به توضیح می باشد سطح وتعداد شرکت کننده در مسابقات مچ اندازی به میزبانی ماکو واقعاً کم سابقه وبی نظیر بود وحضور قهرمانان کشوری واستانی وبین المللی باعث گرمی خاصی به مسابقات شده بود که جا دارد از روسای تیمها ومربیان و ورزشکاران حاضر نهایت تقدیر وتشکررا از طرف اداره ورزش وامور جوانان شهرستان ماکو وهئیت بدنسازی وپرورش اندام ماکو وعلی الخصوص جامعه ورزشی ومرزداران ایران عزیزماکو داشته باشم جا دارد از مساعدت مالی میرحسین ساری سیدی وضیافت نهار نامبرده وهمچنین همکاری هئیت مدیره  واعضاءموسسه ورزشی وکوهنوردی ساوالان ماکو واعضا ء محترم کمیته مچ اندازی ماکو محرم محمود زاده ورامین اسماعیل پور وودبیر محترم هیئت بدنسازی ماکو آقای جعفر حسن پوردیگر عزیزان  ودستندرکاران اداره متبوع که مارا در برگزاری مسابقات یاری نمودندنهایت تقدیر وتشکر را داشته باشممسابقه بین قهرمانان ملی وبین المللی حسین رحیمی ومحمد اسدزاده

تشکر ویژه از ریاست محترم اداره ورزش وامور جوانان شهرستان ماکو جناب آقای حسن احمدی بخاطر حمایت بی دریغ وبی شائبه واختصاص سالن برای هئیت بدنسازی ومحل تمرین برای ورزشکاران پاورلیفتینگ ومچ انداز کمال تشکر را بنمایم.ارسال جواب