گروه کوهنوردی وصعودهای ورزشی ساوالان ماکو

اولین گروه کوهنوردی موسسه ورزشی وکوهنوردی ساوالان ماکو  تحت عنوان گروه کوهنوردی وصعودهای ورزشی ساوالان ماکوتشکیل وثبت گردید.

اساسنامه

هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی  استان آذربایجان غربی

هیئت کوهنودی وصعودهای ورزشی شهرستان ماکو

اساسنامۀ گروه کوهنوردی وصعودهای ورزشی: ساوالان ماکو

اساسنامه گروه کوهنوردی وصعودهای ورزشی ساوالان ماکو. به شرح ذیل و در ۱۱۴ ماده و درتاریخ ۹۰/۹/۱۵تنظیم و در اولین مجمع هیئت مؤسسین موردتأیید اعضاء محترم هیئت مؤسس قرار گرفت.

فصل اول : کلیات

ماده ۱)  هدف از تشکیل گروه :

–           اشاعۀ تندرستی و شادابی و سلامت جامعه از طریق آموزش کوهنوردی و صعود های ورزشی

–        یکسان سازی سطوح آموزش کوهنوردی در سراسر کشور

–           استعداد یابی از بین جوانان بااستعداد وعلاقمند برای تیم های ملی

–           تقویت و توسعه ورزش کوهنوردی در ایران

–        بالا بردن عمر ورزشی جوانان و مقابله با فقر حرکتی

–           بالا بردن سطح آگاهی به جهت تأثیرات مثبت، که کوهستان در روح و جان انسان دارد.

–           فرهنگ سازی این تفکر که کوهستان جان بخش است جان ستان نیست.

–           فرهنگ سازی جهت حفظ و نگهداری میراث ملی و طبیعی  

 

ماده ۲) مُهر و لوگوی گروه:

 

 

 

 

 

ماده ۳) آدرس گروه :

ایران – استان آ-غ  – شهرستان ماکو خ سعدی پاساژملت طبقه اول واحد ۱۶ صندوق پستی  ۳۹۹- ۵۸۶۱۵گروه کوهنوردی ساوالان ماکو” خواهد بود و محل تشکیل جلسات هفتگی و مجمع سالیانه توسط هیات مدیره تعیین و اعلام خواهد شد .

تلفن تماس:    ۳۲۲۹۳۳۹-۰۴۶۲        ۰۹۱۴۹۶۳۹۸۳۰رحیم صمدی     

 

 ماده ۴ ) فعالیت این گروه از ابتدای تأیید اساسنامه و در تمامی طول حیات آن در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت فدراسیون کوهنوردی و هیئت کوهنوردی استان آذربایجان غربی خواهد بود .

فصل دوم : ارکان تشکیلاتی گروه

ماده ۵ ) ارکان تشکیلاتی گروه شامل:

 الف)هیئت مؤسس

 ب) هیئت مدیره(سرپرست گروه، دبیر، بازرس، امور مالی، روابط عمومی، انبار دار)

ج) کمیته ها ( کمیته فنی، کمیته آموزش و پژوهش، کمیته بانوان، کمیته کوهپیمایی، کمیته کوهنوردی، کمیته سنگ نوردی، کمیته یخ نوردی، کمیته غارنوردی، کمیته دوچرخۀ کوهستان، ، کمیتۀ امداد و نجات کوهستان، کمیته ورزشهای هوایی، کمیته اسکی کوهستان، کمیته عکاسی طبیعت، کمیته ماهیگیری ورزشی)

د) و اعضأ می باشد.

 اولین رکن گروه:

الف)  هیئت موسس :

ماده ۶) هیئت مؤسس بنیانگذار گروه بوده و نفرات آن در اولین صورت­جلسه گروه درج شده­اند و در هر حال بالاترین مقام تصمیم گیری در مورد اساسنامه بوده و شاهد و ناظر عملکرد گروه خواهند بود.

 

ماده ۷) تعداد اعضاء هیئت مؤسس در گروه۵  نفر بوده و یک نفر نمایندۀ آنان با حق رأی در جلسات هیئت مدیره می­باشد.

اعضاء هیئت مؤسس عبارتند از:

۱)-رحیم صمدی                                              ۵)جعفرحسن پور

۲)نوراله رضا نژاد

۳)رشید مختارزاده

۴)علی محرم نژاد

تبصره ۱-۷ ) هر یک از اعضای هیئت مؤسس در صورت شرکت فعالانه در برنامه های گروه می توانند در هیئت مدیره و کمیته ها فعّالیّت نمایند.

ماده ۸ ) اعضای هیئت مؤسس به صرف عضویت در این هیئت، مسئولیتی در قبال سوانح، حوادث و تخلفات مالی،  اداری و … مربوط به هیئت مدیره و سایر اعضای گروه، ندارند.

ماده۹ ) تدوین و  تصویب و امضاء اساسنامه و طراحی آرم ، سر برگ، و مهر گروه و همچنین انتخاب اعضای هیئت مدیره بر عهدۀ هیئت مؤسس می باشد.

ماده ۱۰ ) اعضای هیأت مؤسـس در صـورت بروز اختلاف و چند دسـتگی در گروه مسئولیت و ادامۀ کار گروه را به عهده خواهند گرفت.

ماده ۱۱) تصمیمات هیئت مؤسس با توافق اکثریت مؤسسین خواهد بود.

 تبصره ۱-۱۱) هر گونه تفسیر مواد اساسنامه بر عهدۀ هیئت مؤسس می باشد.

دومین رکن گروه:

ب)  هیئت مدیره :

ماده ۱۲ ) اعضای هیئت مدیره شش نفر بوده و از مسئولین زیر تشکیل می­شود:

۱)سرپرست گروه : حاج محمد حبیب زاده

۲)دبیر:              رحیم صمدی

۳)امور مالی:       رضا صفرعلی زاده

۴)بازرس :        رشید مختارزاده

۵)روابط عمومی :جعفرحسن پور

۶)انبار دار:رحیم صمدی

تذکر: هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی  گروه می باشد که جلسات آن با حضور اکثریت نسبی (نصف + یک) و شامل یکنفر از اعضای هیئت مؤسس رسمیت می یابد.

 ماده ۱۳ ) رئیس هیئت مدیره سرپرست گروه می باشد.

تبصره ۱-۱۳) اعضای هیئت مدیره برای مدت یک­سال و از اعضای رسمی گروه توسط سرپرست انتخاب شده و با حکم تنفیذ هیئت مؤسس فعّالیّت خواهند نمود.

ماده ۱۴ ) در زمان تحویل اختیارات و وظایف به هیئت مدیره جدید، هیئت مدیرۀ قبلی موظف به ارائه همکاری­های لازم بوده و مسئول موارد مطرح در دوره فعّالیّت خود می­باشد.  این مهم در مورد سایر مسئولین گروه نیز صادق است.

ماده۱۵) اعضای هیئت مدیره همانندسر پرست گروه به مدت یک سال انتخاب می شوند.

 

وظایف هیئت مدیره:

ماده ۱۶ ) تدوین آیین نامه داخلی و انضباطی .

ماده ۱۷ ) تعیین منابع و اعتبارات مالی جهت برگزاری جلسات و تهیه تجهیزات مورد نیاز، در صعودهای درون مرزی و برون مرزی برای گروه.

ماده ۱۸ ) تعیین و زمانبندی تمامی جلسات عمومی، فوق العاده و گروهی.

ماده ۱۹ ) تأیید سرپرست برنامه معرفی شده توسط کمیته فنی .

ماده ۲۰ ) تعیین میزان حق عضویت و ماهیانه طبق دارایی و مخارج گروه .

ماده ۲۱ ) هیئت مدیره می‌تواند برای انجام امور داخلی خود اقدام به تنظیم آیین نامه‌ی داخلی نماید ولی این آیین نامه نباید مخالف مواد اساسنامه باشد.

ماده ۲۲ )هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد رأساً و بدون اطلاع سایر اعضاء به نام هیئت مدیره کاری انجام دهد ، مگر آن که هیئت مدیره کتباً چنین اختیاری به وی داده باشد.

ماده ۲۳ ) کم کاری ، تک روی ، شخصی عمل نمودن و دخالت در وظایف سایر اعضای هیئت مدیره در محلی خارج از جلسات هیئت مدیره از طرف هریک از اعضاء انتخاب شده منجر به حذف وی از جایگاه خود و استفاده از عضو علی البدل به جای ایشان می گردد  .

ماده ۲۴ ) هیئت مدیره مسئول حسن اجرای کامل اساسنامه و تصمیمات متخذه به وسیله‌ی هیئت مؤسس است. ضمناً تصمیمات هیئت مدیره های قبلی مادامی که توسط هیئت مدیره جدید لغو نگردیده، لازم الاجرا است.

ماده ۲۵ ) نحوه فعّالیّت و انتخاب اعضای کمیته های اجرائی کاملاً تحت نظارت هیئت مدیره گروه می باشد .

ماده ۲۶) هیئت مدیره درصورت تصمیم می تواند عضوی را که از قوانین گروه( اساسنامه وآیین نامه ی داخلی ) تبعیت نمی کند به تشخیص خود اخراج نمایید، پس از صدور حکم اخراج ، شخص خاطی دیگر عضو گروه محسوب نمی شود.

ماده ۲۷ ) هیئت مدیره درصورت تشخیص می تواند هریک از برنامه های کوهنوردی گروه را لغو و یا جابه جا نماید .

ماده ۲۸) در صورت کم کاری هرکدام ازاعضای هیئت مدیره سایر اعضا می توانند بعداز تذکر به وی با اتفاق نظر یکی از اعضای علی البدل را جایگزین او نمایند .

ماده ۲۹ ) موارد پیش بینی نشده : هیئت مدیره ی وقت در مورد مسائلی که در این اساسنامه و آیین نامه داخلی گروه پیش بینی نشده است، طبق نظر هیئت مؤسس عمل خواهد کرد .

 

وظایف اعضای هیئت مدیره:

ب_۱) سرپرست گروه:

ماده ۳۰) مدت سرپرستی گروه یک سال تمام است ودر صورت صلاحدید هیئت مؤسس می تواند به مدت یک سال دیگر تمدید نماید.

ماده ۳۱) سرپرست موظف است در پایان هرفصل و هر سال عملکرد خود را در جلسه ای که شامل اعضاء هیئت  مؤسس و اعضای هیئت مدیره و کمیته ها و اعضای گروه می باشد گزارش نماید.

ماده۳۲) سرپرست گروه می تواند هر یک از اعضاء هیئت مدیره را در صورت کم کاری و سهل انگاری چنانچه با سؤ نیّت همراه باشد را با موافقت هیئت مؤسس عزل و شخص  دیگری را جایگزین نماید.

ماده ۳۳) صدور کلیه احکام، کارتهای عضویت و مکاتبات گروه.

ماده ۳۴) سرپرست بعنوان رئیس هیئت مدیره شناخته می شود و باید هماهنگی بین اعضای هیئت مدیره و کمیته های مختلف را برقرار نماید .

ماده ۳۵) تنظیم و امضای مکاتبات گروه و به طور کلی حق امضا گروه.

ماده ۳۶) طرح دستورالعمل­ها و آیین­نامه­های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب.

ماده ۳۷) امضای مشترک اوراق بهادار و تعهدآور با مسئول امور مالی و نمایندۀ هیئت مؤسس.

ماده ۳۸) مسئولیت اداره و هدایت جلسات هیئت مدیره .

 

ب_۲) دبیرگروه:

ماده ۳۹) در صورت عدم حضور سرپرست ، کلیه وظایف و مسئولیتهای سرپرست بعهده دبیرگروه می باشد .

ماده ۴۰) ثبت درخواست عضویت و تشکیل پرونده برای اعضاء ، درج مشخصات آنها و نگهداری مدارک عضویت در بایگانی گروه ، درج فعّالیّت اعضاء در پرونده آنها به صورت سالیانه .

ماده ۴۱) انجام مکاتبات با گروهها و باشگاهها درسطح استان و کشور .

ماده ۴۲) گردآوری کلیه گزارشات و نامه های گروه و بایگانی آنها در دبیر خانه .

ماده ۴۳) تنظیم صورت جلسه ها در دفتر و به امضاء رساندن آن توسط هیئت مدیره .

ماده ۴۴) دعوت و بکارگیری مشاور، مدرس، مربی، راهنما، و دیگرخدمات مورد نیاز در صورت لزوم و پس از تصویب در هیئت مدیره.

ماده ۴۵) ساماندهی و مدیریت برگزاری مجمع سالانه گروه .

ماده ۴۶) مسئولیت تحویل کلیه مدارک، مستندات، تجهیزات و غیره به هیئت مدیره بعدی گروه .

ماده ۴۷) نمایندگی گروه در برابر اشخاص و کلیّه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

ب_۳) امور مالی:

ماده ۴۷) دریافت حق عضویت ، ماهیانه و استهلاک مقرر شده توسط هیئت مدیره از اعضای گروه.

ماده ۴۸) تنخواه گردانی درآمدها و خرج­کردهای مربوط به گروه.

ماده ۴۹) امضای مشترک اوراق بهادار باسرپرست و دبیر گروه.

ماده ۵۰) حسابرسی و مدیریت درآمدهای حاصله از کلاس­های آموزشی و کمک­های مالی شخصی و ارگانها و به طور کلی کلیه دخل و خرج­های گروه .

ماده ۵۱) هماهنگی لازم درجهت تأمین بودجه گروه با تأیید هیئت مدیره .

ماده ۵۲) تنظیم اسناد امور مالی گروه و ارائه ترازنامه درپایان هرشش ماه و ارائه به بازرس.

ماده ۵۳) دریافت حق بیمه حوادث و ارسال لیست اسامی اعضاء به تربیت بدنی در ابتدای هر سال .

ماده ۵۴) شرکت اعضاء در برنامه های گروه منوط به داشتن رسید تسویه حساب از امور مالی می باشد .

ب_۴) بازرس:

ماده ۵۵)  ارزشیابی روند کلّی فعالیّت گروه و هیئت مدیره و در صورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف اساسنامه ودر اختیار قرار دادن هیئت مؤسس .

ماده ۵۶) بازرس می­تواند کلیه دفاتر، مکتوبات و مصوبات (مالی و فنی) را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت با اساسنامه، موارد مشهود را به هیئت مؤسس گزارش دهد.

ماده ۵۷) بررسی و پیگیری شکایاتی که اعضاء گروه مطرح می نمایند و ارائه آن در جلسات هیئت مدیره .

ماده ۵۸) توبیخ اعضاء در صورت تخلف پس از بررسی در جلسه هیئت مدیره .

ماده ۵۹) بازرس موظف است گزارش سالانه‌ی اقدامات خود را به هیئت مؤسس تقدیم نماید.

ماده ۶۰) ارائه گزارش کتبی تخلفات و تشویق­های سرپرست یا اعضای گروه و یا  اعضاء هیئت مدیره در هر برنامه در جلسات دوره ای گروه.

ب_۵) روابط عمومی:

ماده ۶۱) روابط عمومی بازوی ارتباطی ارکان مختلف گروه با سایر نهادها و گروه­ها می­باشد.

ماده ۶۲) دریافت و تدوین انتقادات و پیشنهادات جهت طرح در جلسات مختلف گروه.

ماده ۶۳) همکاری با کمیته فنی در جهت بالابردن سطح فنی گروه از طریق در اختیار گذاشتن جزوات و منابع علمی برای اعضاء.

ماده ۶۴) تهیه آرشیو کامل از گزارش برنامه­ها، عکس، فیلم و… جهت نمایش به مقاصد گوناگون .

ماده ۶۵) راه اندازی و به روز رسانی بولتن مناسب (نظیر وبلاگ، وب سایت) و کلیه امور تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی به اعضاء. تمامی اطلاعیه­ها، برنامه­ها و زمان و مکان برگزاری جلسات از این طریق اعلام می­گردد.

ماده ۶۶) تأسیس کتابخانه و سعی در جمع آوری کتاب های ورزشی و مفید .

ب_۶) انبار دار گروه:

انبار دار مسئول حفظ و نگه داری کلیۀ لوازم عمومی و انفرادی گروه را بر عهده دارد و در زمان استراحت لوازم و تجهیزات، وظیفۀ بازرسی باز بینی و ترمیم ودر صورت لزوم خارج کردن وسائل را با هماهنگی کمیتۀ  فنی و موافقت سرپرست گروه را بر عهده دارد.

ماده ۶۷) انبار دار موظف است وسایل فنی در خواستی برنامه را با تایید کمیته فنی در اختیار سرپرست برنامه مذکور قرار دهد .

ماده ۶۸) انباردار موظف است پیگیر بازگردانی  وسایل فنی امانی در اسرع وقت باشد .

 

سومین رکن گروه:

ج)کمیته ها:

گروه کوهنوردی ساوالان ماکو دارای ۱۴  (چهارده)کمیتۀ اجرایی به شرح زیر می باشد:

۱) کمیتۀ فنّی

ماده ۶۹) مسئول کمیته فنی موظف است ضمن بررسی دقیق وضعیت فنی اعضاء با برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت و با هماهنگی هیئت مدیره در جهت رشد فنی گروه حرکت نماید .

ماده ۷۰) تعیین سرپرست هر برنامه با تأیید هیئت مدیره گروه.

ماده ۷۱) همکاری و ارائه نظر در تدوین تقویم ورزشی.

ماده ۷۲) تحویل گرفتن گزارش برنامه و کروکی از سرپرست برنامه مربوط و برطرف نمودن اشکالات آن جهت در اختیار گذاشتن به کمیته روابط عمومی برای درج در نشریه ، بولتن و وب سایت گروه .

ماده ۷۳) تأیید صلاحیت فنی افراد جهت شرکت در برنامه های گروه .

ماده ۷۴) همکاری با کمیته روابط عمومی جهت برگزاری برنامه های مشترک با فدراسیون کوهنوردی ، هیئت ها  و سایر گروه های ورزشی .

ماده ۷۵) نظارت بر نحوه اجرای برنامه های کوهنوردی گروه و بررسی کیفیت لوازم و تجهیزات فنی گروه .

 

۲) کمیتۀ آموزش و پژوهش

۳) کمیتۀ بانوان

۴) کمیتۀ کوهنوردی

۵) کمیتۀ کوه پیمایی

۶) کمیتۀ سنگ نوردی

۷) کمیتۀ یخ نوردی

۸) کمیتۀ غار نوردی

۹) کمیتۀ دوچرخۀ کوهستان

۱۰)کمیتۀ امداد ونجات کوهستان

۱۱) کمیته ورزشهای هوایی

۱۲) کمیته اسکی کوهستان

۱۳) کمیته عکاسی کوهستان

۱۴) کمیته ماهیگیری ورزشی

ماده ۷۶) شرح وظایف هر یک از کمیته ها  به غیر از کمیتۀ فنّی توسط سرپرست گروه در اختیار مسئول هر کمیته قرار خواهد گرفت.

چهارمین رکن گروه:

د) اعضاء گروه:

ماده ۷۷) اعضاء به کلیّۀ کسانی گفته می شود که عضویّت آنها رسماً توسط هیئت مدیره تصویب شده باشد. هریک از اعضاء تنها در یک گروه می تواند به صورت رسمی فعالیّت نماید.

ماده ۷۸) عضو رسمی: اعضاء موقت پس از سپری شدن مدّت زمان عضویت و با تأیید هیئت مدیره عضو رسمی گروه می شوند.

ماده ۷۹)در صورت تأیید هیئت مدیره و در نهایت سرپرست ( از نظر اخلاقی ، جسمانی ، مشارکت در برنامه هاو…) با طی دوره های آموزشی مرتبط با کوهنوردی می توانند به عنوان عضو رسمی در گروه فعّالیّت نماید.

ماده ۸۰) عضو موقت (آزمایشی): هر عضو جدید با تکمیل مدارک در ابتدای امر به عنوان عضو موقت به مدت ۶ ماه مستمر در گروه فعّالیّت می نماید.

ماده۸۱) عضو افتخاری: با تشخیص هیئت مدیره ، می توان با افراد با تجربه و صاحب نام در ورزش کوهنوردی و یا افرادی که کمک شایانی در پیشبرد اهداف گروه انجام می دهند، به عنوان عضو افتخاری، همکاری نمود.

ماده ۸۲) عضو معلق: عضوی که به واسطۀارتکاب هر عملی مغایر با اساسنامه یکبار از سوی هیئت مدیره اخطار کتبی دریافت نموده باشد.

ماده ۸۳) مدت زمان عضویت موقت، ۶ ماه یا ۲۰  جلسه ورزشی می باشد که با نظر هیئت مدیره قابل تمدید است.

ماده ۸۴) اعضاء موقت در مدت ۶ ماه حضور در گروه مکلّف به گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با کوهنوردی می باشد.

حقوق اعضاء:

ماده ۸۵) شرکت در برنامه ها و استفاده از امکانات گروه زیر نظرهیئت مدیره .

ماده ۸۶) ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده در جلسات .
ماده ۸۷) صرفاً اعضای رسمی حق انتخاب شدن در هیئت مدیره را دارند .

ماده ۸۸) برای کلیه‌ی اعضا ی رسمی از طرف هیئت مدیره کارت عضویت صادر می‌شود.

ماده ۸۹) هر گونه استفاده از کارت عضویت فقط در چارچوب اساسنامه و مقررات گروه و قوانین ورزشی کشور معتبر است.   

 وظایف اعضاء:

ماده ۹۰) شرکت فعّال در برنامه ها و جلسات .

ماده ۹۱) اجرای مصوّبات هیئت مدیره و کمیته های مختلف گروه .

ماده ۹۲) رعایت و اجرای اساسنامه و آیین نامه داخلی .

ماده ۹۳) همکاری با کمیته ها در راستای اهداف ،استراتژی و وظایف محوله .

ماده ۹۴) پرداخت حق عضویت اولیه و شهریه ی ماهانه ی مصوب هیئت مدیره .

ماده ۹۵) رعایت شئونات و موازین اسلامی و اخلاقی .

ماده ۹۶) رعایت کلیّه نکات لازم جهت حفظ پاکیزگی و حفاظت از محیط طبیعت و کوهستان .

ماده ۹۷) استرداد بی وقفه ی لوازم و وسایل گروه به انباردار بعد از استفاده از آنها .

تبصره۱-۹۷) در صورت مفقود شدن ویاآسیب رساندن عمدی وسایل گروه توسط هرکدام از اعضاء در هر برنامه خود شخص پاسخگو می باشدو موظف است عین یا مشابه وسیله ی مذکور را با تأیید هیئت مدیره جایگزین نماید.

ماده ۹۸)کلیه اعضاء گروه لازم است تعهد‌نامه‌ای دال بر پذیرش خطر و قبول فردی مسئولیتِ ناشی از پیشامدهای ناگوار، امضاء و به دبیر تحویل نمایند .

ماده ۹۹) اطاعت از دستورات سرپرست در برنامه در همه حال وظیفۀ افراد شرکت کننده در آن برنامه است و اگر کسی در این مورد بی توجهی کند بنا به گزارش سرپرست برنامه از شرکت در برنامه های دیگر محروم خواهد شد.

تذکر: کلیۀ اعضاء موظف می باشند در داخل گروه تمامی سلسله مراتب  اداری ومدیریتی را رعایت نمایند.

ضوابط و شرایط پذیرش عضو :

ماده ۱۰۰) اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور.

ماده ۱۰۱) تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

ماده ۱۰۲) داشتن حداقل ۱۸ سال تمام (افراد زیر ۱۸ سال با رضایت ولی ).

ماده ۱۰۳) متقاضیان عضویت در گروه باید از نظر جسمی و روحی سالم و مناسب بوده ودر صورت درخواست هیئت مدیره موظف به ارایۀ گواهی سلامت و همچنین عدم اعتیاد به مواد مخدر خود را که به تایید پزشک معتبر رسیده باشد، به گروه ارائه نمایند.

ماده ۱۰۴) استعمال دخانیات در کلیه ی برنامه ها و مکانهای عمومی گروه ممنوع بوده و هیئت مدیره طبق اساسنامه حق برخورد دارد.

ماده ۱۰۵) متقاضیان عضویت در گروه باید در تمرینات تیمی و برنامه­ها با دیگر اعضاء هماهنگ باشند.

ماده ۱۰۶) متقاضیان عضویت در گروه باید دارای حسن اخلاق ورزشی باشند.

ماده ۱۰۷) متقاضیان عضویت در گروه باید اساسنامه و آیین­نامه داخلی را مطالعه و در صورت قبول آن به صورت کتبی تعهد خود را اعلام نمایند.

ماده ۱۰۸ ) تکمیل فرم در خواست عضویت وارائه مدارک .

ماده ۱۰۹) رعایت کلیه مقرّرات وضع شده در گروه.

ماده ۱۱۰) پذیرش مسئولیت فردی و تیمی در اجرای برنامه­ها.

 

اخراج و تعلیق:

ماده۱۱۱) اخراج  اعضاء گروه به یکی از طرق ذیل امکان ‌پذیر خواهد بود :

۱-  با درخواست کتبی خود اعضاء .

۲- فوت یا از کار افتادگی اعضاء .

۳-  به درخواست کتبی سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و در صورت تصویب هیئت مدیره منوط به اینکه ۲ هفته قبل از بررسی در هیئت مدیره ، موضوع کتباً توسط دبیر به اطلاع فرد رسیده و امکان دفاع فرد از خود و استماع نظرات موافقین و مخالفین فراهم گردد .

ماده۱۱۲) در صورتی که عضویت فردی یکبار ابطال شده باشد، عضویت مجدد او در گروه منوط به تصویب مجدد هیئت مدیره و پس از گذراندن مجدد مراحل عضویت خواهد بود .

ماده۱۱۳) در هر بر نامه اگر شخصی مرتکب عملی غیر شرعی و غیر اخلاقی شود خود پاسخگو بوده و با نظر هیئت مدیره به شخص خاطی یکبار اخطارکتبی داده می شود و در صورت تکرار عضویت شخص به تعلیق در آمده و بار سوم شرایط اخراج شخص فراهم می شود.

ماده۱۱۴) شخص اخراج شده هیچ گونه حقی در گروه ندارد .

 

 


 

  

   

 

 

 

اداره تربیت بدنی شهرستان ماکو

هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان ماکو

مهر و لوگوی گروه به همراه توضیحات :

       

گروه کوهنوردی ساوالان ماکو: – لوگو طرح گرافیکی از شکل کوه چرکین که سرآغاز رشته کوههای آذربایجان است و  کلمه ساوالان که از دو کلمه ساو(باج) و آلان (گیرنده) تشکیل شده است، باج گیرنده می باشد . در برخی نوشته ها معنی ساوالان را گیرنده آب ( سوالان) یا گیرنده صدا عنوان کرده اند. در منابع فارسی ساوالان با نام سبلان شناخته می شودکه آن را از باران بزرگی به نام سبل می دانند.

 -ساوالان (سبلان) نام کوه زیبای ایران واز نظر ارتفاع سومین کوه  با ارتفاع۴۸۱۱مترمی باشد. در فرهنگنامه اینترنتی ویکیپدیای فارسی به نقل از بستان السیاحه راجع به سبلان چنین نوشته است: “… نام کوهی است در آذربایجان محتوی است به چشمه های بسیار و چمن های بی شمار و غرایب روزگار. گویند یکی از انبیا در آن کوه مدفون و دور آن کوه سی فرسخ است و قله آن هرگز از برف خالی نباشد. آب چشمه های آن در غایت سردی است و در حوالی آن بعضی چشمه های سوزان جاری است. سپس یادآور شده که در عجایب المخلوقات از قول نزهه القلوب نوشته شده است که حضرت محمد (ص) در مورد کوه ساوالان چنین فرموده اند :

«هر مسلمانی آیات « سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون تا تخرجون » را بخواند به تعداد همه دانه های برفی که بر کوه سبلان فرود می آید پاداش نیک از خدا دریافت می کند. پرسیدند : یا رسول الله این کوه سبلان کجاست ؟ حضرت فرمود : کوهی است بین ارمن و آذربایجان  که در آن چشمه ای از چشمه ساران بهشت جاری است و مدفنگاه یکی از انبیای الهی ست . همچنین ذکریا ابن محمد ابن محمود قزوینی (۶۸۰-۶۰۰ هـ .ق )  نیز در « آثار البلاد و اخبار العباد » به این روایت اشاره کرده است.

 

 

مطالب مرتبط


ارسال جواب